Eixos d’un ancoratge

Eix volat
Eix amb un sol punt d’ancoratge, dissenyat per facilitar el canvi de bobina. Se sol utilitzar per treballar amb bobines de pesos lleugers.
Eix amb desplaçament axial a pom aturat
En tractar-se d’un eix volat, facilita les operacions de càrrega i descàrrega de bobines. A més, la possibilitat de desplaçament axial aporta un important valor afegit, ja que permet alinear la banda de bobina en màquina. Aquest model en concret és capaç de realitzar l’operació sense necessitat d’aturar la maquinària, gràcies a un sistema exclusiu que neutralitza el moviment del pom respecta a la resta de l’eix.
Eixos volats amb desplaçament axial simple
Els eixos volats amb desplaçament axial simple faciliten el canvi de bobina mitjançant un pom. Això permet alinear la banda de bobina de manera àgil, tot i que la màquina ha d’estar aturada si el gir de bobina no permet realitzar l’operació amb la maquinària en funcionament.
Eixos volats amb brida
Els eixos volants amb ancoratge per mitjà de brida faciliten el canvi de bobina i permeten estandarditzar un mateix ancoratge per a diversos formats. Els canvis d’un format a l’altre es realitzen de manera relativament àgil.
Eixos volats de gran resistència
Tot i que els eixos volats solen estar dissenyats per suportar pesos reduïts, hi ha opcions per augmentar aquesta capacitat de càrrega respecte als estàndard, i a Ejematic les desenvolupem d’acord amb les necessitats dels nostres clients.