Els nostres eixos
expansibles pneumàtics

Coneix els eixos d’expansió d’Ejematic, d’un o dos ancoratges, personalitzats per agilitzar les operacions de manteniment i recanvi.

Per què triar eixos expansibles pneumàtics?

Els eixos expansibles pneumàtics simplifiquen les operacions de canvi de bobina i, gràcies a l’estalvi de temps, milloren la productivitat. Mitjançant la cambra d’aire interior, proporcionen una subjecció i autocentrat ferms i un bobinat equilibrat. Quan la cambra s’infla, desplaça els expansors al llarg de tot l’eix, de manera que s’adapta al diàmetre de la bobina.

Els nostres eixos

Fabriquem eixos expansibles lleugers i duradors, d’alumini i acer inoxidable, amb cambra d’aire de poliuretà molt resistent. Tots els nostres productes estan personalitzats amb un sistema exclusiu que permet la gestió de manteniment o recanvi de manera immediata.

Eixos d’un ancoratge

L’opció d’incloure un sistema de desplaçament axial en eix volat facilita l’alineació de la banda de la bobina sense necessitat de detenir la màquina. Els canvis de bobina són ràpids i, mitjançant un mecanisme interior i un pom equipat amb autobloqueig, l’alineació es produeix de manera molt senzilla.

Eixos de dos ancoratges

Els eixos expansibles amb ancoratge en els dos extrems proporcionen la solidesa necessària per carregar bobines de pes elevat. El seu senzill sistema d’acoblament a la màquina simplifica les operacions de càrrega i descàrrega de bobines per optimitzar els temps d’aturada.

Eixos especials

A Ejematic treballem sobretot amb diàmetres de bobina estàndard, però l’experiència i capacitat d’innovació del nostre equip tècnic també ens permet estudiar i desenvolupar tipus d’eixos amb característiques especials.

Controles de tensión

Contamos con diversos sistemas, según necesidades, para suministrar e instalar diferentes tipos de controles de tensión para el bobinado y desbobinado de maquinaria.

Accessoris

Topall lateral: fabricat amb fibra, a mesura segons les especificacions de la màquina, el topall lateral facilita el posicionament de les bobines. S’ajusta a diferents amplades de bobina.

Frens: fabricat amb acer inoxidable, a mesura segons les especificacions, el tambor o disc de fre (de disc o de sòcol) regula el control de frenada de la bobina a la màquina.

Pistola infladora: amb disseny automàtic, la pistola infla els eixos expansibles per a la seva correcta subjecció al mandrí de la bobina. Disposa d’una embocadura de goma que l’ajusta perfectament a la vàlvula d’inflat.

Kits de recanvi

Kit de recanvi complet Per a eixos de 3 polsades, inclou: 5 cambres d’aire, 5 llistons expansius, 2 vàlvules. Per a eixos de 6 polsades, inclou: 6 cambres d’aire, 6 llistons expansius, 2 vàlvules.

Kit de recanvi pneumàtic Per a eixos de 3 polsades, inclou: 5 cambres d’aire, 2 vàlvules. Per a eixos de 6 polsades, inclou: 6 cambres d’aire, 2 vàlvules.