Eixos de dos ancoratges

Eixos de grans resistències a pesos reduïts
El nostre equip tècnic treballa de manera intensa per desenvolupar eixos amb resistències molt elevades, amb pesos el més reduïts possible. D’aquesta manera, optimitzem la seva manipulació, per a que pugui ser portat a terme per un operari sol, i sempre respectant de manera escrupolosa la normativa sobre manipulació de càrregues.
Eixos amb colls quadrats
Per a una major seguretat i poder de tracció, seleccionar els extrems dels eixos amb un mecanitzat de forma quadrada és de gran ajuda en funciona d’alta exigència. Els nostres eixos amb coll quadrat garanteixen les millors prestacions amb total precisió.
Eixos de doble suport
Una de les opcions més habituals per a la fabricació d’eixos expansibles és, sens dubte, l’eix de doble suport amb colls cilíndrics, que també poden ser mecanitzats per afegir-los sistemes de tracció.