Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Amb conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)“, posem en coneixement seu la següent informació:

EJES EXPANSIBLES EJEMATIC, S.L., [a partir d’ara, EJEMATIC], és el titular del portal web ejematic.com, que actua exclusivament com explotadora i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: C. BRUSI, 48 – 08006 BARCELONA, NIF B66288176, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 44301, Foli 80, Full B452130, Inscripció 1a, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web mencionat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, ho pot fer per mitjà de correu postal a l’adreça mencionada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic ejematic@ejematic.com.   

INTRODUCCIÓ

El present Avís Legal regula l’ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït, excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per EJEMATIC en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal cada ocasió en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

EJEMATIC no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir per mitjà de vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per part de tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. EJEMATIC no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web ejematic.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle o de la informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal web ejematic.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica, s’incorporaran canvis a la informació continguda. EJEMATIC pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes, segons allò previst en el present Avís Legal i a la resta de textos legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA ERRADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

EJEMATIC declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que en sigui la causa.

A més, EJEMATIC no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus.

EJEMATIC no garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a la seva disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que EJEMATIC realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa a qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’EJEMATIC.

Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements referits a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut de l’autorització expressa d’EJEMATIC i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’EJEMATIC.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a EJEMATIC. En cap cas no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat.

Excepte autorització expressa d’EJEMATIC, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” d’ejematic.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) d’EJEMATIC estan protegits per drets de propietat industrial, quedant-ne prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’EJEMATIC.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

EJEMATIC mai no li enviarà un correu electrònic ni el trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni qualsevol altre tipus d’informació personal. En cas que algú contacti amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a EJEMATIC, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (INTENTS DE ‘SPOOFING’ O ‘PHISHING’)

Ignori tot aquell correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que el redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat d’EJEMATIC, o de societats del grup, o que li demani que pagui per un mitjà diferent de l’autoritzat per EJEMATIC, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (’spoofing’ o ’phishing’), i hauria de considerar-lo fraudulent.

EJEMATIC utilitza el domini “ejematic.com” per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: ejematic.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “EJEMATIC” a la seva URL, però el dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç podrà veure la URL que hi va associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics d’EJEMATIC.

Si tot i així vostè fa clic a un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembla a “El seu compte” o a qualsevol que li sol·liciti verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘PHISHING’

Enviï un correu electrònic a l’adreça ejematic@ejematic.com i adjunti el correu electrònic que consideri fals. En facilitar-nos aquesta informació ens ajuda a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenviï’l a info@ejematic.com i inclogui la major qualitat d’informació possible sobre aquest.